2021.
 
Projekat: SVITE Robert de Visée-a
na francuskoj solo teorbi i baroknoj gitari

Andrej Jovanić - solistički koncert

Savremena prezentacija istorijski informisane interpretacije muzike Robert de Visée-a na francuskoj solo teorbi je karakteristična za mali broj muzičara u svetu, a jedan od njih je i Andrej Jovanić: gitarista, lautista, teorbista.

Francuska barokna instrumentalna lautska muzika je okružena mitologijom, metafizikom, elitizmom, mistifikacijom, a muzika De Visée-a je kulminacija instrumentalnog stila ere francuskog baroka i prakse izvođenja muzike na teorbi, gitari i lauti.

Robert de Visée (?1655. - ?1732.) je bio proslavljen „majstor“ svoga doba, na gitari i teorbi, koji živi i stvara u najinteresantnijem periodu „velikog veka“ na francuskom dvoru. Кao kraljevski gitarista i učitelj gitare bio je u službi Luja XIV i Luja XV.

Stvaralaštvo Robert de Visée-a je dostupno u tri publikacije autora (dve zbirke tabulatura za gitaru iz 1682. i 1686. godine i zbirke za lautu i teorbu u notaciji iz 1716. godine), i u oko četrdesetak rukopisa. U njima je oko dve stotine originalnih dela u preko osam stotina verzija. Robert de Visée je preneo na francusku gitaru i teorbu savremeni stilski jezik, najava Galantnog stila, a u njegovim kompozicijama je objedinjena elegancija i senzualnost muzičkog izraza sa ravnotežom muzičke forme, što ga svrstava među najbolje predstavnike repertoara za gitaru, teorbu i lautu, kao što su John Dowland, Francesco da Milano, Denis Gaultier, Francesco Corbeta, Waiss i dr.

Koncert je zamišljen kao inovativan, dinamičan, multikulturalan i po temi jedinstven muzički događaj, koji poseduje inspirativnu strast za učenjem i obezbeđuje potrebnu osnovu za nova umetnička dostignuća.

Instrument na kome Andrej Jovanić svira je francuska solo teorba koju je napravio graditelj Ivo Magerini (Slovenija/Italija) 2018. godine.

Zvučni primeri: www.youtube.com/Nimbus Art Belgrade

Program i biografija (pdf)

na prethodnu stranu / na vrh strane

 

 

 

 

(c) Agencija "Nymbus", Beograd, 2021.