2019.
 
Projekat: MUZIČKI TONOVI IZ SRPSKIH STARINA

izvode ih sad, i ne zna se opet kad:

laut’ (Andrej Jovanić), čelo (Milica Jakšić),

gitara (Uroš Dojčinović) i violina (Milena Rajković)


Zvučni spoj upravo ova četiri kordofona: laute, gitare, violine i čela (dva trzalačka i dva gudačaka), omogućava prezentaciju odabranih kompozicija s izuzetno autentičnim tonskim koloritom, dočaravajući vek i po muzičke atmosfere u Srbiji, koje nema više, a završila se pre nekih stotinak godina.
  
Program koji predstavljamo slušaocima po prvi put donosi pregršt jedinstvenih muzičkih zapisa, uglavnom nepoznatih široj javnosti, nastalih ispod pera kako domaćih autora, tako i muzički obdarenih ljudi koji su krajem 18, tokom 19. i prvih decenija 20. veka posećivali, boravili ili samo prolazili srpskim prostorim, i južno i severno od obala Save i Dunava, i čije su primamljive muzičke tvorevine oživljavale ispod prstiju srpskih izvođača.  Kompozitori otkrivaju atmosferu srpske prošlosti i tumače je savremenim izražajnim sredstvima. U težnji za specifičnim koloritom dolaze do profinjenih, prozračnih boja, ali i do jarkih stalnih zvučanja.

Multimedijalni muzički program Muzički tonovi iz srpskih starina, podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje, biće realizovan u više gradova Srbije (Požarevac, Niš, Bajina Bašta, Zrenjanin, Sombor, Vrnjačka Banja, Kragujevac...) u periodu od 29. jula do kraja novembra 2019.

Na video bimu se u toku programa emituju fotografije, propratni tekstovi o periodu, faksimili originalnih zapisa... 

Prof. dr Uroš Dojčinović
je autor programa, transkripcije, aranžmana i redakcije svih kompozicija.

Organizator i realizator projekta: Nimbus Art.

prezentacija programa (pdf)

na prethodnu stranu / na vrh strane

 

 

 

 

(c) Agencija "Nymbus", Beograd, 2014.