2016.
 
Projekat: ČUVARI SRPSKOG NARODNOG (MUZIČKOG) STVARALAŠTVA - II serijal
„Muzika ima važnu ulogu u vaspitanju omaldine” - Platon

Praksa sviranja kavala, koja je specifična za svaki prostor, istovremeno je deo i srpskog i svetskog duhovnog nasleđa. Do skoro je u Srbiji kaval bio gotovo zaboravljen (tradicionalno je sviran na prostorima Kosova i Metohije, na jugu i jugozapadu Srbije). Međutim, poslednjih deset godina u Srbiji se probudilo interesovanje, prevashodno mladih, za učenjem sviranja kavala.

Radionica je imala za cilj da polaznicima predstavi različite izvođačke tehnike sviranja na kavalu iz Srbije i različitih krajeva Balkana, i time im predoči zvučno bogatstvo i uputi ih u bolje razumevanje ovog vida stvaralaštva našeg naroda.

KAVAL

NVO Nimbus Art je u Muzičkom centru Piccolo organizovao radionicu od septembra do decembra – 12 nedelja.

Radionica je za polaznike bila besplatna.

Od velikog broja prijavljenih, a zbog kvaliteta rada, odabrano je oko 20 polaznika (uglavnom studenata, srednjoškolca, kao i članovi kulturno umetničkih društava).

Polaznici su uspešno završili radionicu, prvenstveno zahvaljujući kvalitetnom načinu rada Dragane Tomić, ali i svojoj želji da “savladaju tešku” tehniku sviranja kavala.

Muzički centar Piccolo i Udruženje umetnika železnica Srbije su suorganizatori radionice. Pokrovitelj: Sekretarijat za kulturu grada Beograda

 

Dragana Tomić, biografija (pdf)

„Kako živeti u predgrađu Beograda”
ciklus tribina (autorski projekat A. J. koji se realizuje od 2008. godine)

Projekat „Kako živeti u predgrađu Beograda“ je pokrenut za dobrobit građana koji žive u predgrađu. Multi nacionalna sredina ( kao što je i Sremčica) zahteva poseban pristup ka socijalizaciji i rešavanju aktuelnih problema, a tribinama im se omogućava da se ne osećaju udaljeno od kulturnih, edukativnih i obrazovnih programa.

U tribinskom programu učestvovale su mnoge institucije i njihovi predstavnici: Etnografski muzej, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Interakcija - Požega, Nacionalna služba za zapošljavanje, Dom Sremčica, Društvo psihologa Srbije, NVO „Astra“, MUP Srbije, RETO Centar Avala, osnovne škole Čukarice, Dom zdravlja „Simo Milošević“, Kancelarije za mlade, GO Čukarica, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo za rad i zdravlje, Udruženje invalidnih lica, Klub kulture Sremčica, lekari, psiholozi, istoričari, sociolozi, kriminolozi, psihijatri, profesori, kustosi, umetnici, arhitekte, novinari, crkva, doktori nauka ...to i potvrđuju

VIII serijal: SRPSKI VELIKANI – 2016.
(Milutin Milankovića, Jovana Cvijića, Mihajlo Pupin, Ruđer Bošković, Josif Pančić, Mihailo Petrović Alas)

U ovom ciklusu tribina tema je da, pomalo zaboravljene ili nedovoljno pominjane, velikane srpske nauke približimo publici kroz njihova dela, biografije, sekvence iz života...

Multimedijalnim prezentacijama je na prijemčiv način skrenuta pažnju koliki je njihov doprinos svetskoj i našoj naučnoj javnosti (emitovanje filmova o životu i radu naučnika, Power Point prezentacija, muzika iz perioda kada su živeli i stvarali, izdavačka produkcija...).

Serijal je realizovan u saradnji sa Astronomskim društvom "Ruđer Bošković", Beograd - Branko Simonović; Istraživačkim društvom „Mihajlo Pupin” - Aleksandra Ninković Tašić i profesor dr Dragoljub Martinović i Udruženjem „Milutin Milanković” - mr Slavko Maksimović i Slobodan Stojanović.

 
 

Detaljnije >>>

UMETNIČKI SALON

Umetnički salon (autorski projekat A.J.), je osmišljen (a tako se i realizuje od 2008. godine) kao edukativno - umetnički, multimedijalni program u okviru koga se predstavljaju umetnici iz raznih oblasti na jedan nov, specifičan način.

Namera je da kroz ovakve multimedijalne projekte podstičemo saradnju kulture i obrazovanja (ukažemo na značaj kreativnog pristupa obrazovanju radi osposobljavanja mladih za razumevanje, kritičko razmatranje, kreativno mišljenje i samoiskazivanje), da damo doprinos upoznavanju kulturne tradicije i istorijske kulturne baštine, afirmaciji stvaralaštva mladih umetnika; inovativnosti i promociji novih umetničkih formi i izraza.

Jedan od ciljeva projekta je decentaralizacija kulture i realizacija projekata u lokalnoj sredini

   
   
   

Detaljnije na strani Galerije "Trag" >>>

na prethodnu stranu / na vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Agencija "Nymbus", Beograd, 2014.